این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد

:: معرفی همایش


به نام خداوند جان و خرد

و هر بنده که خدای عزّ وجل او را خردی روشن عطا داد و با آن خرد که دوستِ به حقیقت اوست احوال عرضه کند و با آن خرد دانش، یارشود و اخبار گذشتگان را بخواند و بگردد و کارزمانه خویش نیز نگاه کند، بتواند دانست که نیکو کاری چیست و بدکرداری چیست و سرانجام هر دو خوب است یا نه و مردمان چه گویند و چه پسندند و چیست که از مردم یادگار ماند نیکوتر.

تاریخ بیهقی، چاپ 1383، ص125

دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی (پدر نثر فارسی) در اوّل آبان 1401 و به صورت « بین المللی» برگزار میشود. به مناسبت ثبت روز اوّل آبان در تقویم ملّی کشوراز سال1400 به نام «روز ملّی بزرگداشت بیهقی»، برنامههای گستردهای از اوّل آبان1401 به مدّت یک هفته برگزار خواهد شد؛ از آن جمله برپایی سخنرانی ها و گفتارهای علمی با حضورشماری از استادان داخلی وخارجی، انتشار چکیده مقالههای همایش و برگزاری چندین نشست علمی ـ پژوهشی( حضوری و در فضای مجازی) توسط گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری، زیرنظر کمیته علمی همایش.
 

    از آن پژوهشگر ارزنده دعوت میشود چکیده مقالة خود را پیرامون نثر کلاسیک فارسی، تاریخ بیهقی، بیهقی پژوهی و موضوعات مرتبط و پیشنهادی (درحوزههای متنپژوهی، مباحث نقدادبی و زیباشناسی متن، تاریخ، علوم سیاسی، جغرافیا و...) و با تاکید بر کاربرد آموزه های فرهنگیِ تاریخ بیهقی و نثر فارسی در دورة معاصر، حداکثر تا 25 شهریور 1401 به وب سایت همایش به نشانی beyhagi1401.hsu.ac.ir  ( پس ازثبت نام و...) ارسال فرمایید (براساس فرمت مذکور در وب سایت همایش). مجموعة چکیده مقالههای دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی، دارای نمایههای ISC و Civilica و اعتبار علمی- پژوهشی بین المللی درخوری است. کمیتة علمی همایش، از میان چکیدههای دارای امتیاز بالاتر علمی، شماری را به عنوان سخنرانی در نشستهای مجازی دعوت میکند. لطفاً به این نکتهها توجّه فرمایید:

1. چکیده، فقط باید در فرمت چکیده موجوددروب سایت همایش گتجانده شود و چکیدههای خارج از فرمت، پذیرفته نمیشود. باید تمام مشخصات و توضیحات موجود در این فرمت نمونه رعایت شود؛

2. چکیده هایی که به جزاز طریق وب سایت همایش ارسال شود مورد پذیرش نیست.

3. چکیده باید دارای ماهیّت علمی-پژوهشی، اصالت و نوآوری، بیان مسئله، ضرورت­ و اهمیّت تحقیق، روش و هدف­ها و دستاوردهای تحقیق باشد (بدون عنوان­های فرعی)؛ رعایت اصول نگارشی مراکز دانشگاهی و «دستور خط فارسی» مصوّب فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، رعایت فاصله­ها و نیم فاصلهها، رعایت نشانههای درست نقطهگذاری، کاربرد تشدید در واژه­ها و بهرهگیری از «ۀ» برای نقشنمای اضافۀ واژههای مختوم به «ه» غیر ملفوظ (مانند: نظریة ادبی) ضروری است؛

4. متن چکیده: B Louts13 نازک؛  حداکثر 220 واژه؛ کل چکیده فقط در یک صفحه؛ بدون ذکر منابع و مآخذ؛ نام کتابها در متن چکیده: ایتالیک (ایرانیک) نازک؛  چکیده در یک بند؛ فاصله بین سطرها: یک سانتی متر/ single؛   ابعادچکیده: قطع وزیری (چکیده را فقط در  فایلِ وُرد پیوست در «فرمت نمونه» تایپ فرمایید و با حفظ همان سربرگ همایش، در این فرمت بگنجانید)؛

5. واژه­های کلیدی (B Louts13 بولد): بین 3 تا 6 واژه؛ بین واژهها ویرگول؛ در پایین چکیده؛ (B Louts12 نازک).

                                                                                                        با سپاس بسیار

                                                               دکتر مهیار علوی مقدّم

                                       دبیر دوازدهمین همایش بین المللی بزرگداشت ابوالفضل بیهقی/ دانشگاه حکیم سبزواری                      
فایل های مورد نیاز

دستور العمل مقاله فارسی
   
دستور العمل مقاله انگلیسی
   
فونت های مورد نیاز

پوستر همایش

© کلیه حقوق این وب سایت محفوظ می باشد .
طراحی و پیاده سازی شده توسط : همایش نگار ( ویرایش 10.0.5.1)